Photochemistry and Spectroscopy Department

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

Selected publications of Marek Pietraszkiewicz

 

Maggini L, Fustos ME, Chamberlain TW, Cebrian C, Natali M, Pietraszkiewicz M, Pietraszkiewicz O, Szekely E, Kamaras K, De Cola L, Khlobystov AN, Bonifazi, D., NANOSCALE, 6 (5), 2887-2894, 2014

  

Pietraszkiewicz M, Mal S, Pietraszkiewicz O, Gorski K, Chelwani N, Zeitschrift für Naturforschung  Section B-A Journal of Chemical Sciences, 69, 239-247, 2014

  

Fita, P.; Ciąćka, P.; Czerski, I.; Pietraszkiewicz, M.; Radzewicz, C.; Waluk, J. Z. Phys. Chem., 227, 1009-1020, 2013

 

 

O. Pietraszkiewicz, S. Mal, M. Pietraszkiewicz , M. Maciejczyk, I. Czerski, T. Borowiak, G. Dutkiewicz, O. Drobchak, L. Penninck, J. Beeckman, K.Neyts, J. Photochem.  Photobiol. A: Chem., 250, 85– 91, 2012

 

 Listkowski,  W.  Osińska,  J.  Mohanraj,  M.  Pietraszkiewicz, G.  Dutkiewicz,  T.  Borowiak, Synthetic  Metals162, 1285– 1291, 2012

   

I. Czerski, A. Listkowski, J. Nawrocki, N. Urbańska, H. Piwoński, A. Sokołowski, O. Pietraszkiewicz, M. Pietraszkiewicz, J. Waluk, J. Porphyrins Phthalocyanines, 16, 589–602, 2012

 

M. Pietraszkiewicz, S. Mal, O. Pietraszkiewicz, Optical Materials, 34, 1507–1512, 2012

 

M. Pietraszkiewicz, O. Pietraszkiewicz, J. Karpiuk, E. Karpiuk,.T. Borowiak, G. Dutkiewicz, Inorg. Chim. Acta, 387,426–430, 2012

 

X. Xin, M. Pietraszkiewicz, O. Pietraszkiewicz, O. Chernyayeva, T. Kalwarczyk, E. Gorecka, D. Pociecha, H. Li, R. Hołyst, Carbon, 50, 43 6–443, 2012

 

L. Maggini, H. Traboulsi, K. Yoosaf, J. Mohanraj, J. Wouters,O. Pietraszkiewicz, M. Pietraszkiewicz, N. Armaroli, D. Bonifazi, Chem. Commun., 47, 1625–1627, 2011

 

Listkowski, A; Pietraszkiewicz, M; Accorsi, G, Mohanraj, J., Synth. Metals, 160, 2377-2380, 2010

 

Gil, M., Dobkowski, J., Wiosna-Salyga, G., Urbanska N., Fita P., Radzewicz C., Pietraszkiewicz M., Borowicz P., Marks D., Glasbeek M., Waluk J., J. Am. Chem. Soc., 132, 13472-13485, 2010

 

Reisfeld, R; Pietraszkiewicz, M; Saraidarov, T, Levchenko V., J. Rare Earths, 27, 544-549, 2009

 

Pietraszkiewicz, O; Pietraszkiewicz, M; Karpiuk, J, Jesień M., J. Rare Earths, 27, 584-587, 2009

 

Piwonski, H., Hartschuh, A., Urbanska, N., Pietraszkiewicz M., Sepiol J., Meixner A.J., Waluk J., J. Phys. Chem. C, 113, 11514-11519, 2009